Dyrektor dział północ Polski  partyexpert.pl, organizator imprez, mówca, działacz społeczny.